Let's stay in touch!

Soundscapes Spółka z o.o.
ul.  Gospodarcza 26
20-213 Lublin


KRS: 0000879894
REGON: 387987006
NIP: 9462703338

the company’s registration files are saved by Sąd Rejonowy Lublin Wschód in Lublin
located in Świdnik, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

registered capital: 5 000PLN

Find us on social media or write a message.