Tytuł projektu: Aplikacja Muzaic – muzyczne AI

Beneficjent: Soundscapes Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Celem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnej – Muzaic, nowego źródła muzyki dla wszystkich tych, którzy korzystają z niej codziennie, czyli dla ponad 2⁄3 populacji. Rozwiązanie jest możliwe dzięki połączeniu trzech dziedzin: nauki, muzyki oraz IT. Sercem aplikacji jest autorski algorytm, który komponuje muzykę w czasie rzeczywistym, wykorzystując naturalne brzmienia, melodie i harmonie, nagrane przez muzyków w studio. Produktem jego działania jest w pełni interaktywna ścieżka muzyczna, nieustannie dopasowująca się do potrzeb użytkownika w czasie rzeczywistym, zmieniając swoje tempo, intensywność oraz charakter, w oparciu o np. tętno, oddech czy ruch. Efektem działań zrealizowanych w ramach projektu będzie wprowadzenie na rynek przetestowanej i sprawnej aplikacji w wersji dla odbiorców B2C oraz B2B.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 269 200,00 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 176 400,00 zł
Kwota dofinansowania: do 999 940,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 31.12.2023

dofinansowanie z UE